YILLARA GÖRE ERASMUS+ VERİLERİ

Sözleşme Dönemi Öğrenci Öğrenim Öğrenci Staj Personel Ders Verme 

Personel Eğitim Alma 

Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden

Gelen

2014 16 0 0 0 9 0 7

0

2015 19 0 4 0 8 0 6

0

2016 14 0 0 11 0 11

0

2017 26   0 ***   2 ***

2018