YILLARA GÖRE ERASMUS+ VERİLERİ

 
Sözleşme Dönemi Öğrenci Öğrenim Öğrenci Staj Personel Ders Verme 

Personel Eğitim Alma

Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden

Gelen

2009 12 0 0 0 9 0 6

0

2010 9 0 0 6 8 0 6

0

2011 17 0 4 0 12 0 7

0

2012 17 0 0 0

31

0 15

0

2013 15 0 0 0 30 0 18

0

2014 16 0 0 0 9 0 7

0

2015 19 0 4 0 8 0 6

0

2016 14 0 0 11 0 11

0

2017 26   0  2 8

2018  19  12   9  0

 0

2019 16 0 0 0 1 1 1

1

   
© Muş Aparslan Üniversitesi | Erasmus Koordinatörlüğü | 2017