YILLARA GÖRE ERASMUS+ VERİLERİ

Sözleşme Dönemi Öğrenci Öğrenim Öğrenci Staj Personel Ders Verme 

Personel Eğitim Alma 

Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden

Gelen

2014 16 0 0 0 9 0 7

0

2015 19 0 4 0 8 0 6

0

2016 15 0 0 10 0 6

0

2017              

 

   
© MŞÜ-ERASMUS-2017