Hareketlilikler  

   

PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ


Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermekle yükümlü olan akademik personel ile işletmelerde çalışan personelin EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır.  İkili anlaşmalarımıza bağlı olarak oluşan değişim kapasiteleri web sayfamızda ilan edilmektedir.Faaliyet süresien az 2 gün ve 8 ders saatidir. 

Başvurular, duyurularda yer alan ilanda belirtilen tarihlerde  Erasmus Ofisine yapılacaktır. 

SÜREÇ

Değişime katılmak isteyen akademik personelin Erasmus Ofisine başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru sırasında Personel Ön Başvuru Formu ile birlikte  Mobility Agreement for Teaching (Ders Verme Hareketlilik Anlaşması)  ve gidilecek kurum tarafından imzalanmış Davet Mektubu istenmektedir.

Başvuru sonuçlarının ilanından sonra Hareketlilikten yararlanacak personel, aşağıda yer alan belgelerin hazırlanması sürecini sırasıyla takip etmelidir:

  • Görevlendirme yazısı (Yurt dışı görevlendirme için bölüm/daire başkanlığına dilekçe ile başvurulmalı; ilgili karar Rektörlük onayına sunulmalı ve Üniversite Yönetim Kurlu kararı alınmalıdır.)
  • Hesap cüzdanı fotokopisi (Ziraat Bankası Muş şubesinde Avro hesabı açtırılmalıdır.)
  • Hibe Sözleşmesi(Erasmus Ofisi tarafından hazırlanacak olan sözleşmenin hareketlilik öncesinde personelimiz tarafından imzalanması zorunludur.) Hibe Sözleşmesinin, faaliyet başlamadan en az 15 gün öncesinde Erasmus Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir. Hibe Miktarları için Tıklayınız

Yukarıda belirtilen belgelerin tamamlanmasının ardından personelimize toplam hibesinin (faaliyet günleri+ seyahat masrafları) %80’i tutarında ödeme yapılmaktadır.

Faaliyet sonrası aşağıdaki belgelerin, Erasmus Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir:

  • Final Rapor Formu (Faaliyet sonunda e-posta adresinize iletilecek olan rapor formu online doldurulmalıdır.)
  • Katılım Sertifikası (Gidilen kurum tarafından imzalı ve mühürlü bir şekilde verilecek olan Katılım Sertifikasında faaliyet süresi gün/ay/yıl şeklinde belirtilmiş olmalıdır.)
  • Uçuş Kartları (Seyahat günleri için hibe verilmişse)
  • Pasaport (giriş-çıkış sayfalarının fotokopisi)  

Yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak Erasmus Ofisi'ne teslim edilmesinin ardından toplam hibenin kalan %20'si ödenmektedir.


3lü logo jpg

   
© Muş Aparslan Üniversitesi | Erasmus Koordinatörlüğü | 2017