Almanya’da Erasmus+ Stajı Düşünen Öğrencilerin Dikkatine


Almanya’da yapılacak Erasmus+ staj faaliyetleri için Alman Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamayı aşağıda iletiyoruz;

 "Almanya’da 1.1.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Asgari Ücret Kanun’u (MiLoG) uyarınca ülke genelinde asgari ücret uygulamasının geçerliliği sağlanmıştır.

Bu kanun stajyerleri de genel itibariyle kapsamaktadır.

Almanya’da Erasmus+ Staj programına katılmak isteyen Türkiye’deki üniversite öğrencileri ve üniversite mezunları da bu kanun kapsamında yer almaktadır.

Ancak Erasmus+ Staj Programı kapsamında bir işveren tarafından maaşın ödenmesi öngörülmemektedir.

Erasmus+ Staj Programları kapsamındaki öğrenciler giderlerini daha çok AB tarafından finanse edilen burslarla ve kendi imkânlarıyla karşılamaktadır.

Bu durumda asgari ücret zorunluluğunu yerine getirmesi gereken Erasmus+ Staj Programı öğrencilerinin vize başvuruları reddedilmektedir.

 

İSTİSNA durumları (asgari ücret kanununun 22. Maddesi gereği)

– öğrenci okul, mesleki eğitim veya yükseköğrenim çerçevesinde staj yapma mecburiyetinde ise (ZORUNLU STAJ DURUMUNDA),

–öğrencinin oryantasyon amacıyla mesleki eğitim veya başlamak istediği yüksek öğrenim programı çerçevesinde 3 aya kadar staj yapması halinde,

– öğrencinin işveren ile daha öncesinde bu tür bir staj ilişkisi olmadıysa, mesleki veya yükseköğrenimine 3 ay kadar eşlik eden bir staj yapması halinde

asgari ücret zorunluluğundan muafiyet sağlanmaktadır. “