2018-2019 Bahar Dönemi Öğrenci Öğrenim ve 2019 Öğrenci Yaz Stajı Başvuruları

 

A- BAŞVURU ŞARTLARI

  • Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Döneminde en az 30 AKTS ders yükü bulunan tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz başvurabilecektir. Öğrenci Staj Hareketliliğine ise ders yüküne bakılmaksızın tüm öğrencilerimiz başvurabilecektir.

  • Başvuru yapabilmek için Genel Not Ortalaması (GNO)'nın Ön lisans / Lisans seviyesinde en az 2.20, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde ise en az 2,50 olması gerekmektedir.


B- BAŞVURU BELGELERİ

  • Başvuru Formu: Üniversitemizin web sitesinden indirilir ve bilgisayar ortamında doldurularak en az 2 nüsha halinde Erasmus Ofisine teslim edilir. Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız. Başvuru sırasında tercihlerinizi belirlemeden önce lütfen gitmek istediğiniz üniversitelerin web sayfalarından üniversite hakkında bilgi edininiz (üniversitedeki eğitim dili, istenilen dil seviyesi ve ders içerikleri… gibi). Tercih edebileceğiniz üniversiteler için tıklayınız.

  • Transkript (Güncel Not Dökümü): MŞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından transkript alınacaktır ve iki nüsha şeklinde Erasmus Ofisine teslim edilecektir.


C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Akademik başarı düzeyi:                                      %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için değerlendirmeye alınabilmek için Yabancı Dil not ortalamasının 100 üzerinden en az 40 olması gerekmektedir. Staj Hareketliliği için ise dil barajı bulunmamaktadır.

 

D- HİBE

Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliğine katılacak öğrencilere yurt dışında geçirdikleri öğrenim süresi için aylık maddi destek verilmesi esastır. Hibe ödemesi iki aşamalı olarak yapılmaktadır. İlk ödeme olarak, toplam hibe miktarının %80’i gitmeden önce, son ödeme olarak kalan %20’si ise dönüşte öğrencinin hesabına aktarılır. Hibe miktarları ile ilgili bilgi edinmek için tıklayınız.

Ancak, değerlendirmeler sonucu programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin hibe ile desteklenebilmesi, Üniversitemize yeterli mali kaynağın tahsis edilip edilmemesi şartına bağlıdır. Hibe tahsis edilemeyen öğrencilerimiz programa katılma hakkından vazgeçebilir veya “0 hibe” ile katılma tercihinde bulunabilirler.

 

E- BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri: 05-19 Ekim 2018

Yabancı Dil Sınavı (Yazılı) : 22.10.2018 / 11.00 / İslami İlimler Fakültesi Amfisi

Yabancı Dil Sınavı (Sözlü) : 24.10.2018 (Yeri daha sonra bildirilecektir)

Geçici Sonuçların İlanı : 25.10.2018

İtiraz Süreci : 25.10.2018 - 29.10.2018

Kesin Sonuçların İlanı : 30.10.2018

 


 

   
© Muş Aparslan Üniversitesi | Erasmus Koordinatörlüğü | 2017