2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim  Başvuruları

(2020 Sözleşme Dönemi)

 

A- BAŞVURU ŞARTLARI

  • Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için 2020-2021 Akademik Yılı Güz veya Bahar Döneminde en az 30 AKTS ders yükü bulunan ve en az 1 dönem okuyup AGNO'su oluşan tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz başvurabilecektir.

  • Başvuru yapabilmek için Genel Not Ortalaması (GNO)'nın Ön lisans / Lisans seviyesinde en az 2.20, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde ise en az 2,50 olması gerekmektedir.


B- BAŞVURU BELGELERİ

  • Başvuru Formu: Üniversitemizin web sitesinden indirilir ve bilgisayar ortamında doldurularak en az 2 nüsha halinde Erasmus Ofisine teslim edilir.

    Öğrenci Öğrenim Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız. 

    Başvuru sırasında tercihlerinizi belirlemeden önce lütfen gitmek istediğiniz üniversitelerin web sayfalarından üniversite hakkında bilgi edininiz (üniversitedeki eğitim dili, istenilen dil seviyesi ve ders içerikleri… gibi).

    Tercih edebileceğiniz üniversiteler için tıklayınız.

  • Transkript (Güncel Not Dökümü): MŞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından transkript alınacaktır ve iki nüsha şeklinde Erasmus Ofisine teslim edilecektir.

 

C- KONTENJAN

Toplamda 25 öğrenciye öğrenci öğrenim hareketliliği için hibe sağlanabilecektir. İngilizce Öğretmenliği Bölümü için maksimum kontenjan 5’tir. Diğer bölümlerden başvuran öğrencilerde ise herhangi bir sınırlama olmayacaktır.

 

D- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Akademik başarı düzeyi:                                      %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi (Yabancı Dil Notu 100 üzerinden en az 50 olmalı/ Staj Hareketliliği için Yabancı Dil Barajı uygulanmayacaktır.)  %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Başvuruların Değerlendirilmesi kriterleri belirlenirken, Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı-2019 esas alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

E- HİBE

Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliğine katılacak öğrencilere yurt dışında geçirdikleri öğrenim süresi için aylık maddi destek verilmesi esastır. Hibe ödemesi iki aşamalı olarak yapılmaktadır. İlk ödeme olarak, toplam hibe miktarının %80’i gitmeden önce, son ödeme olarak kalan %20’si ise dönüşte öğrencinin hesabına aktarılır. Hibe miktarları ile ilgili bilgi edinmek için tıklayınız.

Ancak, değerlendirmeler sonucu programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin hibe ile desteklenebilmesi, Üniversitemize yeterli mali kaynağın tahsis edilip edilmemesi şartına bağlıdır. Hibe tahsis edilemeyen öğrencilerimiz programa katılma hakkından vazgeçebilir veya “0 hibe” ile katılma tercihinde bulunabilirler.

 

F- BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri:  06.03.2020 - 20.03.2020

Yabancı Dil Sınavı (Yazılı) : 23.03.2020 / 11.00 / İslami İlimler Fakültesi Amfisi

Yabancı Dil Sınavı (Sözlü) : 24.03.2020 (Yeri daha sonra bildirilecektir)

Geçici Sonuçların İlanı : 25.03.2020 (MŞÜ Erasmus Koordinatörlüğü Web Sitesinde)

İtiraz Süreci : 25.03.2020 - 30.03.2020

Kesin Sonuçların İlanı : 01.04.2020 (MŞÜ Ana Sayfası ve MŞÜ Erasmus Web Sayfası)

 

Not: Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile ilgili geniş bilgiler üniversitemiz Erasmus+ Koordinatörlüğü web sayfasında yer almaktadır. Web sayfasında yer alan tüm bilgiler öğrenciler için bağlayıcı konumundadır.