2021- 2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi için Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim  Başvuruları

(Sözleşme No: 2020-KA103-080662)

 

A- BAŞVURU ŞARTLARI

  • Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Döneminde en az 30 AKTS ders yükü bulunan  tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz başvurabilecektir.

  • Başvuru yapabilmek için Genel Not Ortalaması (AGNO)'nın Ön lisans / Lisans seviyesinde en az 2.20, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde ise en az 2.50 olması gerekmektedir.


B- BAŞVURU BELGELERİ

  • 2 Adet Başvuru Formu:Üniversitemizin web sitesinden indirilir ve bilgisayar ortamında doldurularak en az 2 nüsha halinde Erasmus Ofisine teslim edilir.

    Öğrenci Öğrenim Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız. 

    Başvuru sırasında tercihlerinizi belirlemeden önce lütfen gitmek istediğiniz üniversitelerin web sayfalarından üniversite hakkında bilgi edininiz (üniversitedeki eğitim dili, istenilen dil seviyesi ve ders içerikleri… gibi).

    Tercih edebileceğiniz üniversiteler için tıklayınız.

  • 2 Adet Transkript (Güncel Not Dökümü): E-devletten veya üniversitemiz kayıtlı olduğunuz birim öğrenci işlerinden onaylı transkript belgesi alınıp iki (2) nüsha şeklinde Erasmus Ofisine teslim edilecektir.

 

C- KONTENJAN

Toplamda 15 öğrenciye öğrenim hareketliliği için hibe sağlanabilecektir. İngilizce Öğretmenliği Bölümü için maksimum kontenjan 5’tir. Diğer bölümlerden başvuran öğrencilerde ise herhangi bir sınırlama olmayacaktır. 

 

D- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Akademik başarı düzeyi:                                      %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi  %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yabancı dil notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır. Yabancı Dil ile eğitim veren bölümlerde ise Yabancı dil notu 100 üzerinden en az 70 olmalıdır Yabancı Dil notunun belirlenmesinde sadece yazılı sınav yapılacaktır. Yabancı dil puanı olarak ÖSYM’nin yaptığı sınav sonuçları ile üniversitemiz tarafından 2020 ve 2021 yılları arasında yapılan Erasmus Dil Sınavı puanları da kabul edilecektir.

Başvuru değerlendirilme kriterleri Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı-2020 esas alınarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

E- HİBE

Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılacak öğrencilere yurt dışında geçirdikleri öğrenim süresi için aylık maddi destek verilmesi esastır. Hibe ödemesi iki aşamalı olarak yapılmaktadır. İlk ödeme olarak, toplam hibe miktarının %80’i gitmeden önce, son ödeme olarak kalan %20’si ise dönüşte öğrencinin hesabına aktarılır. Hibe miktarları ile ilgili bilgi edinmek için tıklayınız.

Hibe tahsis edilemeyen öğrencilerimiz programa katılma hakkından vazgeçebilir veya “0 hibe” ile katılma tercihinde bulunabilirler.

 

F- BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri:  08-22 Ekim 2021

Yabancı Dil Sınav Tarih, Saat ve Yeri : 25 Ekim 2021, Saat 11.00, İslami İlimler Fakültesi Amfisi

Geçici Sonuçların İlan Tarihi: 26 Ekim 2021 (Muş Alparslan Üniversitesi, Erasmus Koordinatörlüğü Web Sitesi)

Sonuçlara İtiraz Tarihleri : 26-27 Ekim 2021

Kesin Sonuçların İlan Tarihi : 28 Ekim 2021 (Muş Alparslan Üniversitesi Ana Sayfası ve Muş Alparslan Üniversitesi Erasmus Web Sayfası)

 

Not: Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile ilgili geniş bilgiler üniversitemiz Erasmus+ Koordinatörlüğü web sayfasında yer almaktadır. Web sayfasında yer alan tüm bilgiler öğrenciler için bağlayıcı konumundadır.


                                                                  3lü logo jpg                                                                                                                                                                                                      

   
© Muş Aparslan Üniversitesi | Erasmus Koordinatörlüğü | 2017