2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Programı Güz Dönemi Öğrenci Öğrenim (KA103-80662) ve Staj

Başvuruları (KA103-62745)

  

A- BAŞVURU ŞARTLARI

  • Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için 2021-2022 Akademik Yılı Güz Döneminde en az 30 AKTS ders yükü bulunan ve en az 1 dönem okuyup AGNO'su oluşan tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz başvurabilecektir.

  • Öğrenci Staj Hareketliliği için en az 1 dönem okuyup AGNO'su oluşan tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz başvurabilecektir. 

  • Bu dönem mezun olacak öğrencilerimiz de staj hareketliliğine başvurabilir, fakat hareketliliklerini mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içerisinde tamamlamak zorundadırlar.

  • Başvuru yapabilmek için Genel Not Ortalaması (GNO)'nın Ön lisans / Lisans seviyesinde en az 2.20, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde ise en az 2,50 olması gerekmektedir.

  • Hem öğrenime hem de staja ya da sadece bir tanesine başvuru yapabilirsiniz. Başvurmak istediğiniz hareketliliğe/hareketliliklere ait sayfanın aşağısında verilen başvuru formlarını doldurmanız gerekiyor.


B- BAŞVURU BELGELERİ

Başvurular online alınacaktır. Başvuruda bulunmak için sayfanın aşağısında bulunan başvuru formunu tıklayıp doldurmanız ve sizden istenen belgeleri yüklemeniz gerekmektedir. 

 

C- KONTENJAN

Öğrenci öğrenim hareketliliği için toplamda 30 öğrenciye hibe sağlanabilecektir. İngilizce Öğretmenliği Bölümü için maksimum kontenjan 8’dir. Diğer bölümlerden başvuran öğrencilerde ise başarı sırasına göre sıralama yapılacaktır.

Staj Hareketliliği için ise toplamda 15 öğrencimize hibe sağlanabilecektir. Staj hareketliliğine hak kazanan öğrencilerimiz 01 Mayıs 2021- 01 Mayıs 2022 tarihleri arasında hareketliliklerini gerçekleştirebilirler. Staj hareketliliği en az 2 ay, en çok 3 ay olabilir.

 

D- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Akademik başarı düzeyi (AGNO) :                                      %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi (Yabancı Dil Notu 100 üzerinden en az 50 olmalı/ Staj Hareketliliği için Yabancı Dil Barajı uygulanmayacaktır.)  %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
Hem öğrenim hem de staja aynı anda başvurma (Öğrencinin tercih edeceği hareketlilik için) -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
Staj Hareketliliği için kabul mektubunu başvuru tarihlerinde ofisimize teslim etme +10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Başvuruların Değerlendirilmesi kriterleri belirlenirken, Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı-2020 esas alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

E- HİBE

Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliğine katılacak öğrencilere yurt dışında geçirdikleri öğrenim süresi için aylık maddi destek verilmesi esastır. Hibe ödemesi iki aşamalı olarak yapılmaktadır. İlk ödeme olarak, toplam hibe miktarının %80’i gitmeden önce, son ödeme olarak kalan %20’si ise dönüşte öğrencinin hesabına aktarılır. Hibe miktarları ile ilgili bilgi edinmek için tıklayınız.

Ancak, değerlendirmeler sonucu programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin hibe ile desteklenebilmesi, Üniversitemize yeterli mali kaynağın tahsis edilip edilmemesi şartına bağlıdır. Hibe tahsis edilemeyen öğrencilerimiz programa katılma hakkından vazgeçebilir veya “0 hibe” ile katılma tercihinde bulunabilirler.

 

F- BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri:  03.03.2021 - 18.03.2021 (Başvurular online alınacaktır)

Yabancı Dil Sınavı 1.Aşama (Test) :  22.03.2021 / 11.00 / (Online yapılacaktır. Ayrıntılar başvuran öğrencilere mail ile bildirilecektir. Etki oranı %25)

Yabancı Dil Sınavı 2.Aşama (Konuşma-Dinleme-Anlama) : 24.03.2021 (Google Meet üzerinden yapılacaktır. Ayrıntılar başvuran öğrencilere mail ile bildirilecektir. Etki oranı %75)

Geçici Sonuçların İlanı : 29.03.2021 (MŞÜ Erasmus Koordinatörlüğü Web Sitesinde)

İtiraz Süreci : 29.03.2021 - 31.03.2021 (E-mail ile dilekçe gönderilecektir)

Kesin Sonuçların İlanı : 02.04.2021 (MŞÜ Ana Sayfası ve MŞÜ Erasmus Web Sayfası)

 

Not: Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile ilgili geniş bilgiler üniversitemiz Erasmus+ Koordinatörlüğü web sayfasında yer almaktadır. Web sayfasında yer alan tüm bilgiler öğrenciler için bağlayıcı konumundadır.

 

 

ÖĞRENİM BAŞVURU FORMU

 

 

STAJ BAŞVURU FORMU