ERASMUS+ PROGRAMI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

(2020 SÖZLEŞME DÖNEMİ / KA103-080662)

A- Hareketlilikle İlgili Genel Hususlar

  • Ders Verme Hareketliliğine öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri başvuruda bulunabilir.
  • Eğitim Alma Hareketliliğine ise araştırma görevlileri ve idari personeller başvurabilir.
  • Ders Verme Hareketliliği için toplam 18 kişiye hibe sağlanabilecektir. Faaliyet süresi en az 2 iş günü ve en fazla 4 iş günüdür. Hareketlilik esnasında en az 8 saat ders verme zorunluluğu bulunmaktadır.
  • Eğitim Alma Hareketliliği için toplam 9 kişiye hibe sağlanabilecektir. Faaliyet süresi en az 2 iş günü ve en fazla 4 iş günüdür.
  • Akademik veya idari personel için Yabancı Dil Sınavı yapılmayacaktır. Personelimiz mevcut yabancı dil puanları (YDS, YÖKDİL veya ÖSYM’ce denkliği kabul edilen) ile başvuracaklardır.
  • Başvurular 20 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 tarihlerinde online yapılacaktır.
  • Başvuru sonucu hareketliliğe hak kazanan personelin en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar hareketliliğini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

    Not; Bundan önceki ilanda (2019 Sözleşme Dönemi İlanı) hareketliliğe hak kazanan personelimizin hareketlilik süresi 1 yıl uzatıldığı için bu durumdaki personellerimizin tekrar başvuru yapmalarına gerek yoktur. Bu durumdaki personellerimizin en geç 31 Mayıs 2022 tarihinde bitecek şekilde hareketliliklerini gerçekleştirme hakları bulunmaktadır.

  • Hareketlilikler, ödenecek hibe miktarı, anlaşmalı olduğumuz yükseköğretim kurumları hakkında bilgi edinmek için ilgili başlıklara tıklayınız.

B- Değerlendirme Ölçütleri

Ölçüt 1 (Ö1)

a)    Daha önce hiç faydalanmamış olmak

b)    2014 Sözleşme Dönemi ve öncesinde seçilip faydalanmış olmak

 

Not: Bu iki seçenekten sadece biri uygulanacaktır.

 20 puan

 15 puan

 

 

Ölçüt 2 (Ö2)

2015-2019 Sözleşme Dönemlerinde seçilip faydalanmış olmak

 

Not: Belirtilen dönemlerde seçilip mazeretlerinden dolayı hareketlilik gerçekleştiremeyen personelimizden puan kesintisi yapılmayacaktır.

 -5 puan

 

 

Ölçüt 3 (Ö3)

Yabancı Dil Puanı (İngilizce) 

 %30

Ölçüt 4 (Ö4)

İdari personel olmak (Eğitim Alma Hareketliliği için)

 10 puan

Ölçüt 5 (Ö5)

Engelli personel olmak

 5 puan

Ölçüt 6 (Ö6)

Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel olmak

 5 puan

Ölçüt 7 (Ö7)

Başvuru bitiş tarihinden önce karşı kurumdan onaylı kabul mektubu ve çalışma planını ofise teslim etme (elden veya e-mail yoluyla)

 5 puan

Ölçüt 8 (Ö8)

Son 2 yıl içerisinde (2020,2021) öğrenci ve personel hareketliliği için Erasmus Anlaşması yapmış olmak (maksimum 2 anlaşma için puan verilecektir)

 3 puan

 

Not: Başvuruların Değerlendirilmesi kriterleri belirlenirken, Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı-2020 esas alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Başvuru yapmak için tıklayınız 

 

(Başvuru yapabilmek için …@alparslan.edu.tr uzantılı e-mail adreslerinizle oturum açmanız gerekmektedir.)


3lü logo jpg

   
© Muş Aparslan Üniversitesi | Erasmus Koordinatörlüğü | 2017