Hareketlilikler  

   

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ


Türkiye’de ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalışan akademik/idari personelin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine, farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermek amacıyla yurtdışında ortak olunan ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna veya yurtdışındaki bir işletmeye eğitim almak üzere gitmesini sağlayan faaliyet alanıdır. Eğitim alma faaliyeti ikili anlaşma yapılmış olan kurumlarda ya da faaliyetten faydalanmak isteyen personelin kendi bağlantılarıyla bulduğu işletmelerde gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresi en az 2 gündür.

Başvurular, duyurularda yer alan ilanda belirtilen tarihlerde  Erasmus Ofisine yapılacaktır.

 

SÜREÇ

Değişime katılmak isteyen akademik/idari personelin Erasmus Ofisine başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru sırasında Personel Ön Başvuru Formu ile birlikte  Mobility Agreement for Training (Eğitim alma faaliyetine ilişkin Hareketlilik Anlaşması) ve gidilecek kurum tarafından imzalanmış Davet Mektubu istenmektedir.

Başvuru sonuçlarının ilanından sonra Hareketlilikten yararlanacak personel, aşağıda yer alan belgelerin hazırlanması sürecini sırasıyla takip etmelidir:

  • Görevlendirme yazısı (Yurt dışı görevlendirme için bölüm/daire başkanlığına dilekçe ile başvurulmalı; ilgili karar Rektörlük onayına sunulmalı ve Üniversite Yönetim Kurlu kararı alınmalıdır.)
  • Hesap cüzdanı fotokopisi (Ziraat Bankası Muş şubesinde Avro hesabı açtırılmalıdır.)
  • Hibe Sözleşmesi(Erasmus Ofisi tarafından hazırlanacak olan sözleşmenin hareketlilik öncesinde personelimiz tarafından imzalanması zorunludur.) Hibe Sözleşmesinin, faaliyet başlamadanen az 15 gün öncesinde Erasmus Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir. Hibe Miktarları için Tıklayınız.

Yukarıda belirtilen belgelerin tamamlanmasının ardından personelimize toplam hibesinin (faaliyet günleri+ seyahat masrafları) %80’i tutarında ödeme yapılmaktadır. 

Faaliyet sonrası aşağıdaki belgelerin, Erasmus Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir:

  • Final Rapor Formu (Faaliyet sonunda e-posta adresinize iletilecek olan rapor formu online doldurulmalıdır.)
  • Katılım Sertifikası (Gidilen kurum tarafından imzalı ve mühürlü bir şekilde verilecek olan Katılım Sertifikasında faaliyet süresi gün/ay/yıl şeklinde belirtilmiş olmalıdır.)
  • Uçuş Kartları (Seyahat günleri için hibe verilmişse)
  • Pasaport (giriş-çıkış sayfalarının fotokopisi)

Yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak Erasmus Ofisi'ne teslim edilmesinin ardından toplam hibenin kalan %20'si ödenmektedir.


3lü logo jpg

   
© Muş Aparslan Üniversitesi | Erasmus Koordinatörlüğü | 2017