2017-2018 Bahar Dönemi İçin Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı Yapıldı

 

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2017-2018 eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde Avrupa'da öğrenim görmek veya staj yapmak isteyen öğrencilerimiz Yabancı Dil Sınavına katıldılar. İslami İlimler Fakültesi Amfisinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 50 öğrencinin katıldığı sınavda öğrencilere İngilizce dil becerilerini ölçmeye yönelik 40 soru yöneltildi. Başarılı olan ve program kapsamında yurtdışına gitmeye hak kazanacak olan öğrenciler İspanya, Portekiz, Polonya, Romanya, Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinde burslu olarak öğrenim görerek hem ülkemizi temsil edecek hem de Avrupa deneyimlerini ve yabancı dil pratiklerini arttırmış olacaklar.

   
© MŞÜ-ERASMUS-2017