Erasmus Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA107) Proje Yönetimi Toplantısına Katıldık


Erasmus+ Programı faaliyetlerinden Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA107) 2019 yılı çağrısı kapsamında öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Ulusal Ajansa başvuruda bulunan ve proje başvurusu kabul edilen 54 yükseköğretim kurumunun katılımıyla Proje Yönetim Toplantısı düzenlendi.   

03 Ekim 2019 tarihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan toplantıya üniversitemiz adına Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Yahya Adanır ve Öğr. Gör. Yılmaz Kılavuz katıldı. 2019 yılı sözleşme sürecinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile düzenlenen toplantıda Türkiye Ulusal Ajansı Yükseköğretim Uzmanı Gözde Öztürk tarafından Uluslararası Kredi Hareketliliği, hibeler, gidilebilecek ülkeler ve sağlanması gereken şartlar, Yükseköğretim Birimi Uzmanı Dr. Selen Tokgöz tarafından ise KA107 proje uygulama teknikleri ile ilgili katılımcılara sunum yapıldı.

 

 

   
© Muş Aparslan Üniversitesi | Erasmus Koordinatörlüğü | 2017