Hareketlilikler  

   

ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ


A- BAŞVURU KOŞULLARI

Her akademik yılı için başvuru şartlarında farklılıklar olabilmektedir. Bu nedenle güncel şartlar, ilgili akademik yıl için duyurulan ilan metninde belirtilmektedir. Bununla birlikte genel esaslar aşağıdadır.  

 • Başvuru yapabilmek için en az bir dönem okumuş olmak gerekiyor.
 • Genel not ortalaması (GNO)'nın Önlisans/Lisans seviyesinde en az 2.20/4.00, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde ise en az 2,50/4.00 olması gerekiyor.
 • Mezun durumunda olan öğrenciler, mezuniyetten sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyetinden yararlanabilmektedir. Ancak bu öğrencilerin, başvurularını mezun olmadan önce yapmaları gerekmektedir.

 

B- ÖN BAŞVURU BELGELERİ

 • Ön Başvuru Formu: Üniversitemizin web sitesinden indirilir ve en az 2 nüsha halinde Erasmus Ofisine teslim edilir. 
 • Transkript (Güncel Not Dökümü): MŞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından transkript alınacaktır ve iki nüsha şeklinde Erasmus Ofisine teslim edilecektir.


C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi:                                       %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi  %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına  +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)  +10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)  -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma  -10 puan
Hem öğrenim hem de staja aynı anda başvurma (Öğrencinin tercih edeceği hareketlilik için)  -10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere  +10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)  -5 puan


D- HİBE

Erasmus Staj Hareketliliğine katılacak öğrencilere yurt dışında geçirdikleri staj süresi için aylık maddi destek verilmesi esastır. Hibe ödemesi iki aşamalı olarak yapılmaktadır. İlk ödeme olarak, toplam hibe miktarının %80’i gitmeden önce, son ödeme olarak kalan %20’si ise (öğrencinin başarı durumuna göre, kurum tarafından kesinti yapılması söz konusudur) dönüşte öğrencinin hesabına aktarılır. Hibe miktarları ile ilgili bilgi edinmek için tıklayınız.

Ancak, değerlendirmeler sonucu programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin hibe ile desteklenebilmesi, üniversitemize yeterli mali kaynağın tahsis edilip edilmemesi şartına bağlıdır. Hibe tahsis edilemeyen öğrencilerimiz programa katılma hakkından vazgeçebilir veya “0 hibe” ile katılma tercihinde bulunabilirler.


E- HAREKETLİLİĞE HAK KAZANAN  ÖĞRENCİLERİN GİTMEDEN ÖNCE YAPMALARI GEREKENLER

Öğrenci, başvuru formlarını hazırlamadan önce gideceği üniversitenin/kurumun/işletmenin web sayfasını  inceleyip başvuru tarihleri, istenen belgeler… vb. konularda bilgi sahibi olmalıdır. Belgelerin zamanında teslim edilmesi öğrencinin sorumluluğundadır. 

 • Misafir olacağınız üniversite/kuruluş/işletmeden kabul mektubu almalısınız ve bir örneğini Erasmus Ofisine teslim etmelisiniz. Staj Hareketliliği için alınacak kabul mektubunun öğrencinin öğrenim gördüğü bölüm ile ilgili olması gerekmektedir. Bölüm ile alakalı olmayan kabul mektupları Erasmus Ofisince kabul edilmemektedir.

 

 

 • Nüfus Vatandaşlık İl Müdürlüğüne pasaport için başvuru yapılmalıdır. Çıkarılacak olan pasaportun ilk sayfasının fotokopisi Erasmus Ofisine teslim edilmelidir. 25 yaşından küçük Erasmus Öğrencileri pasaport harcından muaftırlar, sadece defter parası ödemekle yükümlüdürler. 25 yaş üstü öğrenciler ise harç parası ödememek için gerekli olan yazıyı birimimizden alabilirler. Mevcut bir pasaportunuz varsa ve süresinin uzatılması gerekiyorsa, Nüfus Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne başvurunuz.

 

 • Pasaport alındıktan sonra hareketlilik gerçekleştirilecek ülkenin başkonsolosluğundan vize randevusu alınacaktır. Vize başvurusu için istenen tüm belgeleri öğrenci kendisi hazırlayacaktır. Bu konuda Erasmus Ofisi sadece tavsiyelerde bulunabilir. Vize alındıktan sonra, pasaportta vizenin bulunduğu sayfanın fotokopisini ofisimize teslim ediniz. 

 

 • Yeşil pasaport sahibi olup 3 aydan az bir süre hareketlilik gerçekleştirecek olan öğrencilerin vize başvurusu yapmasına gerek yoktur. 

 

 • Tam kapsamlı sağlık sigortası yaptırılması zorunludur. Sigorta, eğitim alınacak ülkede kullanılabilecek ve hareketlilik süresini kapsayacak şekilde uluslararası geçerliliği olan bir sigorta şirketi aracılığı ile yaptırılmalıdır. Bazı sigortalar kalış süresini kapsamakla birlikte taahhütleri birbirini takip eden 90 veya 92 gün olmaktadır. Bu tür sigortalar kabul edilmemektedir. Poliçenin ayakta ve yatarak tedaviyi ve tüm nakilleri kapsaması tavsiye edilmektedir. İstenilen teminat miktarı her ülkede farklı olabileceği için vize işlemleri sırasında ilgili ülkenin şartları mutlaka kontrol edilmelidir. Ayrıca poliçenin fotokopisi Erasmus Ofisine teslim edilecektir. SGK'lı olup da Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yapılmış ülkelere gidecek öğrencilerin SGK dan ilgili formları almaları yeterli olacaktır.

 

 • T.C. Ziraat Bankası Muş İstasyon Caddesi Şubesinde avro hesabı açtırıp, hesap cüzdan fotokopisini ofisimize teslim ediniz. Diğer banka ve şubelerde hesap açtırılabilir, fakat hibeler bu şubelere yatırılırken kesinti yapılmaktadır.

 

 • Birimimiz tarafından hazırlanacak hibe sözleşmesi gitmeden önce mutlaka imzalanıp bir nüshası ofisimize teslim edilmelidir.

 

 

 • Staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce vfaaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, Çevrimiçi Dil Desteği (OLS) sistemi üzerinden staj faaliyetinin gerçekleştirildiği dilden sınav olurlar. Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. Her iki sınav da zorunludur.Sınav sonuçları yalnızca öğrenci ve öğrenciyi gönderen yükseköğretim kurumu tarafından görülebilir.

 

F- HAREKETLİLİĞE HAK KAZANAN  ÖĞRENCİLERİN GİTTİKLERİ KURUMDA YAPMALARI GEREKENLER

Erasmus faaliyetinden yararlanan öğrenci, stajına başlamadan önce hazırladığı staj anlaşmasında her hangi bir değişiklik yapması durumunda, mutlaka bölüm koordinatörüne danışarak 
Staj Anlaşması-Learning Agreement for Traineeship formunun gerekli yerlerini  doldurup, imzalı olarak e-maille Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine göndermelidir.


G- HAREKETLİLİĞİNİ TAMAMLAYAN  ÖĞRENCİLERİN DÖNÜŞTE YAPMALARI GEREKENLER

Aşağıdaki belgeler, döndükten sonra en geç 1 ay içerisinde Erasmus Ofisine teslim edilmelidir.

 

 • Pasaportunuzdaki giriş-çıkış tarihlerinin bulunduğu sayfa/sayfaların fotokopisi katılım sertifikası ile birlikte hibe hesaplamasında kullanılacaktır. Döndükten sonra pasaportunuzun fotokopisi ofisimiz tarafından alınır. Şehir dışında olan öğrenciler pasaport fotokopisini veya e-devletten alacakları yurtdışı giriş-çıkış belgesini kargo ile gönderebilirler. 

 

 • Faaliyet dönemini tamamladığınızda, Erasmus faaliyeti sürecine ilişkin özet bilgileri ve değerlendirmelerinizi içeren Nihai Rapor Formu nu doldurmalısınız. Bu form bize iletmiş olduğunuz e-mail adresine gönderilecektir ve online olarak doldurulacaktır. Hibe miktarınızın geri kalan %20’lik kısmını alabilmeniz için bu formun doldurulması gerekmektedir.

 

 • Hareketliliğe başlamadan önce olduğu gibi hareketlilik bittikten sonra da Çevrimiçi Dil Desteği (OLS) sistemi üzerinden staj faaliyetinin gerçekleştirildiği dilden sınava girmeniz gerekmektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. Her iki sınav da zorunludur. Sınav sonuçları yalnızca öğrenci ve öğrenciyi gönderen yükseköğretim kurumu tarafından görülebilir.

 

 

HAREKETLİLİK İLE İLGİLİ DAHA GENİŞ BİLGİ İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI EL KİTABINI İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

 


 3lü logo jpg

   
© Muş Aparslan Üniversitesi | Erasmus Koordinatörlüğü | 2017